Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Ekover, s.r.o. so sídlom SNP 34, 053 61  Spišské Vlachy bola založená v roku 1994 združením prostriedkov 2 miest (Krompachy, Spišské Vlachy) a 14 obcí (Beharovce, Bystrany, Granč-Petrovce, Hincovce, Hrišovce, Kaľava, Kolinovce, Olcnava, Olšavka, Richnava, Slatvina, Slovinky, Vojkovce a Žehra), od 3.11.1995 spoločnosť prijala ďalšie mesto (Spišské Podhradie) a obec (Margecany), z podnetu riešenia problematiky nakladania s komunálnym odpadom v regióne spoločnosti. Spoločnosť dňa 1.9.2012 prevzala činnosť po spoločnosti Brantner Krompachy, s.r.o. a rozšírila služby v oblasti nakladania s odpadmi, ktoré spoločnosť Brantner Krompachy vykonávala  pre spoločníkov a iné obce.