Kontakt

Názov: Ekover, s.r.o.
Sídlo: SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
Tel. číslo: 053/447 25 34
053/447 23 90
Fax: 053/447 25 34
Prevádzky: Okolie 16, 053 61 Spišské Vlachy – Zberný dvor
Maurerova 51, 053 42 Krompachy – administratívna budova
IČO: 31 691 021
DIČ: 2021263398
IČ DPH: SK2021263398
Číslo účtu: 3416777001/5600, Prima banka, a.s., Spišská Nová Ves
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro, vl.č.:4725/V
Funcia/oblasť Meno a priezvisko Telefón/Mobil E-mail
konateľ Ing. Jozef Perháč 053/4472534 jozef.perhac@ekoverspvl.sk
sekretariát, fakturácia,pohrebné služby – fakturácia( 6:30 – 14:30 ) Mária Olšavská 053/4472534 ekover.spvl@gmail.com
odpadové hospodárstvo Mária Lučanská 053/4472534 maria.lucanska@ekoverspvl .sk ekover.spvl@gmail.com
Zberný dvor 0917280141
dispečer,technické služby, verejná zeleň Ján Nunhart 053/4472390 jan.nunhart@ekoverspvl.sk
pohrebné služby ( prevozy zosnulých 6:00 – 22:00) Ing. Stanislav Varkondi 0918 046 824