Menu Zavrieť

Kontakt

Názov:Ekover, s.r.o.
Sídlo:SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
Tel. číslo:053/447 25 34
053/447 23 90
Fax:053/447 25 34
Prevádzky:Okolie 16, 053 61 Spišské Vlachy – Zberný dvor
Maurerova 51, 053 42 Krompachy – administratívna budova
IČO:31 691 021
DIČ:2021263398
IČ DPH:SK2021263398
Číslo účtu:IBAN: SK04 5600 0000 0034 1677 7001

Prima banka, a.s., Spišská Nová Ves

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro, vl.č.:4725/V
Funcia/oblasťMeno a priezviskoTelefón / MobilE-mail
konateľIng. Jozef Perháč053/447 25 34jozef.perhac@ekoverspvl.sk
sekretariát, fakturácia, pohrebné služby – fakturácia ( 7:00 – 15:00 )Mária Olšavská053/447 25 34ekover.spvl@gmail.com
odpadové hospodárstvoMária Lučanská053/447 25 34maria.lucanska@ekoverspvl .sk ekover.spvl@gmail.com
Zberný dvor ( 7:00 – 13:30 hod) 0917 280 141 
dispečer,technické služby,
verejná zeleň
Štefan Lučanský053/447 25 34stefan.lucansky@ekoverspvl.sk
pohrebné služby
(prevozy zosnulých 6:00 – 22:00)
Ing. Zuzana Čupajová0918 046 824 

Napíšte nám