Menu Zavrieť

Činnosti

  • zber, zvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu z 19 miest a obcí spoločníkov spoločnosti,
  •  zber, zvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu od podnikateľských subjektov, výrobných a obchodných organizácií v meste Krompachy a v zberovom regióne,
  •  zber a zvoz stavebného a priemyselného odpadu podľa požiadaviek organizácií v zberovej oblasti,
  • zber, preprava, triedenie, lisovanie a expedícia separovaných zložiek z komunálneho odpadu,
  • údržba verejnej zelene,
  • letná a zimná údržba komunikácií,
  • verejné osvetlenie,
  • pohrebné služby,
  • správa registratúrnych záznamov