Menu Zavrieť

Výzva na predloženie ponuky – ukončená

Podľa čl. VII bod 6. Smernice č. 1/2013 o zadávaní  zákazky na dodanie tovaru vrátane potravín,  poskytnutie služby, alebo uskutočnenie stavebných prác, ktoré nespĺňajú podmienky podľa § 4 ods. 2 alebo ods. 3 písm. b) a c)  zákona  o verejnom obstarávaní.