Menu Zavrieť

Správa o zákazke – 21.11.2013

z procesu verejného obstarávania podľa § 101 ods.1 na základe splnenia podmienky pre jej použitie uvedenej v § 58 bod c) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov