Kontakt

Názov: Ekover, s.r.o.
Sídlo: SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
Tel. číslo: 053/447 25 34
053/447 23 90
Fax: 053/447 25 34
Prevádzky: Okolie 16, 053 61 Spišské Vlachy – Zberný dvor
Maurerova 51, 053 42 Krompachy – administratívna budova
IČO: 31 691 021
DIČ: 2021263398
IČ DPH: SK2021263398
Číslo účtu: 3416777001/5600, Prima banka, a.s., Spišská Nová Ves
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro, vl.č.:4725/V
Funcia/oblasť Meno a priezvisko Mobil E-mail
konateľ Ing. Jozef Perháč 0907 582 416 jozef.perhac@ekoverspvl.sk
sekretariát, fakturácia Mária Olšavská 0907 590 218 ekover.spvl@gmail.com
odpadové hospodárstvo Mária Lučanská 0918 046 957 zuzana.cupajova@ekoverspvl.sk
technické služby, verejná zeleň Peter Olšavský 0907 590 362 peter.olsavsky@ekoverspvl.sk
dispečer Ján Nunhart 0907 590 135 jan.nunhart@ekoverspvl.sk
pohrebné služby Štefan Ivančo 0918 046 824